322108439-removebg-preview

những gì chúng tôi cung cấp

JIAXING KINS ECO MATERIAL CO., LTD. is a leading service provider of eco material products,especially in PLA(Polylactic Acid) products in China now. We devote to generalizing our eco material products to the world,and promote eco-friendly new material’s research, production and sales around the world, so that help the worldwide environmental protection development.

Công ty chúng tôi nằm ở Gia Hưng là một khu vực trung tâm trong Khu kinh tế Đồng bằng sông Dương Tử, nơi nền kinh tế đang hoạt động mạnh nhất ở Trung Quốc. Và chúng tôi dựa trên nền tảng của vật liệu mới viện nghiên cứu cấp tỉnh, tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển của quá trình sửa đổi PLA liệu để tăng sức đề kháng nhiệt độ cao của nó ...

đọc thêm